Óvodánk az  Acsai Pitypang Óvoda  kettő vegyes csoporttal működik. Pedagógiai munkánkat Helyi Programunk alapján végezzük, melyben kiemelt szerepet kap a környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés. Ezért is választottuk óvodánknak a Pitypang nevet. Mindez mellett fontosnak tartjuk a helyi hagyományok és az ezekhez kapcsolódó szlovák kultúra átörökítését is, természetesen az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő szinten. Hiszünk abban, hogy a múlt értékeire épített jövő az, amely biztos alapot és tartást ad a tartalmas élethez.

Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják.

Napirendünk rugalmasan igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyerekek egyéni szükségleteihez és a helyi szokásokhoz.

Belső környezetünk akadálymentesített, esztétikus, a gyerekek és az óvó nénik közösen teszik otthonossá, barátságossá.

Udvarunk tágas, alkalmas a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, változatos mozgásformák gyakorlására és a szabad örömteli játékra.